Obsługa księgowa

Gwarancją świadczonych przez nas usług jest doświadczenie oraz wykształcenie kierunkowe zwieńczone uzyskaniem licencji Ministra Finansów. Oferujemy pełną obsługę finansowo - księgową Wspólnot, w tym:

  • Założenie i prowadzenie ksiąg rachunkowych Wspólnoty Mieszkaniowej stanowiących ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek właścicieli oraz rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wystawianie not księgowych, rachunków i faktur z tytułu należnych płatności.
  • Kontrola prawidłowości podejmowanych w ramach planu gospodarczego przedsięwzięć.
  • Przygotowywanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych.
  • Terminowa realizacja płatności, realizacja przelewów bankowych oraz tworzenie lokat bankowych ze środków Wspólnoty.
  • Wykonanie okresowych rozliczeń mediów.
  • Określenie wysokości zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz  informowanie właścicieli o ich wysokości.
  • Przygotowanie rozliczeń zaliczek na poczet nieruchomością wspólną i na pokrycie kosztów zużycia mediów w lokalach.
  • Przygotowywanie zestawień dla banków w celu pozyskania kredytów pod przedsięwzięcia remontowe.
  • Sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych oraz deklaracji i raportów do ZUS-u.