Dusza nieruchomości - obsługa techniczna

obslugatechniczna nieruchomosciNiezależnie od złożoności wyposażenia technicznego budynku warunkiem dla jego optymalnego funkcjonowania jest prawidłowe zarządzanie budynkiem.

Zakres naszych usług w zakresie zarządzania technicznego budynku rozciąga się od egzekwowania napraw w ramach gwarancji i rękojmi, poprzez zarządzanie energią, kontrolę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, aż po planowanie remontów na podstawie przeglądów oraz opinii współpracujących z nami inżynierów budownictwa.

Dostosowany do potrzeb nieruchomości plan remontowy w połączeniu z realizacją prac budowlanych nadzorowanych przez ekspertów jest gwarancją optymalnego rozwoju nieruchomości.