windykacja wspolnoty

Windykacja

Uchylanie się właścicieli od uiszczenia zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej może skutkować utratą płynności finansowej Wspólnoty. Dlatego tak istotną kwestią jest skuteczna windykacja należności.

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy Państwu bieżące monitorowanie stanu zadłużenia właścicieli, doręczanie wezwań do zapłaty oraz przygotowanie dokumentów stanowiących załączniki do pozwu.

Ponadto inicjujemy dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym, jak również kierujemy sprawę do komornika, także wspieramy egzekucję komorniczą.